Share

Social media en solliciteren: kans of risico?

Publicatiedatum: 31-07-2017

Met de opkomst van social media veranderde ook de snelheid in solliciteren. Kandidaten reageren via Whatsapp binnen twee minuten op leuke functies. Werkgevers krijgen snel zicht op het persoonlijke leven van de sollicitant. Sollicitanten gaan er van uit dat werkgevers profielen op social media bekijken. Je potentiële baas mag echter geen mening hebben over bijvoorbeeld je feestfoto’s op Facebook.  

Richtlijnen
De Europese privacy-toezichthouders publiceerden onlangs een richtlijn over het checken van social media profielen van sollicitanten. De richtlijnen geven aan welke informatie werkgevers mogen inzien en dat ze deze inzage kenbaar moeten maken aan de kandidaten. Het voornemen om kandidaten te bekijken kan bijvoorbeeld in de vacaturetekst worden vermeld. Een werkgever mag geen toestemming vragen om als vriend toegevoegd te worden vanwege de afhankelijkheidsrelatie. Het rapport maakt een uitzonderling voor banen waar sociale media van belang zijn voor de functie.

Linkedin
Op social media vindt discussie plaats of Linkedin ook onder deze richtlijnen valt. Dit medium wordt  functioneel gebruikt om vraag en aanbod te verbinden, waardoor het logisch is dat werkgevers en recruiters profielen checken. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert werkgevers om zorgvuldig en transparant met de informatie om te gaan. Bij het besluit om iemand wel of niet uit te nodigen voor een gesprek zouden uitingen op social media niet leidend moeten zijn. Tijdens het gesprek kan de werkgever vervolgens opvallend gedrag op social media met de kandidaat bespreken.

Sancties
Als de Autoriteit Persoonsgegevens aanwijzingen krijgt dat een werkgever de wet overtreedt, kunnen zij boetes opleggen. Deze boetes kunnen flink oplopen. Ook de Nationale Ombudsman kan corrigerend optreden bij klachten.

Tenslotte...
Je privéleven behoort natuurlijk onaantastbaar te zijn. Vreemde ogen die je persoonlijke foto’s zien vormen een risico, ook omdat achteraf verwijderen heel moeilijk is. Check je instellingen op al je kanalen en bedenk vooraf wat je met de rest van de wereld deelt. Jouw CV mag je altijd met ons delen; wij respecteren jouw privacy altijd! jobs@montanacompany.nl   

 

Bron: de Volkskrant
Fotocredits  http://maxpixel.freegreatpicture.com

Minimumloon 2018 en overige wijzigingen
Horeca biedt toenemend aantal banen
Veranderingen op de arbeidsmarkt; 85 procent van de banen in 2030 bestaan nu nog niet
Vakantiewerk, méér dan een tijdelijk baantje
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018
Wettelijk minimumloon wijzigt op 1 juli 2017
Leeftijdsmanagement als succesfactor van duurzaam ondernemen
Snelste banengroei in Limburg
Abowet wijzigt per 1 juli 2017